Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-060/2007/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

LUX, n.o.

IČO
35581352
Sídlo
Opatovská 97, 04057 Košice-Vyšné Opátske
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.04.2007 - 31.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Modrý Kameň

IČO
00319457
Sídlo
Mariánske nám. 1, 99280 Modrý Kameň
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
26.07.2007 - 27.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Turzovka

IČO
00314331
Sídlo
Turzovka 0, 02354 Turzovka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
13.08.2007 - 05.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Žarnovica

IČO
00321117
Sídlo
Nám. SNP 33, 96681 Žarnovica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.02.2007 - 29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Rusovce

IČO
00304611
Sídlo
Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.05.2007 - 15.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Čunovo

IČO
00641243
Sídlo
Hraničiarska 144, 85110 Bratislava-Čunovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.08.2007 - 20.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

OBEC Štitáre

IČO
37869531
Sídlo
Pri prameni 14, 95101 Štitáre
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.11.2007 - 03.12.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Andovce

IČO
00308749
Sídlo
Andovce 157, 94123 Andovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.07.2007 - 13.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bystrany

IČO
00328995
Sídlo
Bystrany 0, 05362 Bystrany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.11.2007 - 19.12.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bziny

IČO
00628883
Sídlo
Bziny 96/8, 02601 Bziny
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.04.2007 - 10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dubovica

IČO
00326992
Sídlo
Dubovica 190, 08271 Dubovica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.07.2007 - 21.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Egreš

IČO
00331520
Sídlo
Egreš 0, 07501 Egreš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.07.2007 - 20.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Harmanec

IČO
00313416
Sídlo
Harmanec 6, 97603 Harmanec
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.08.2007 - 27.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Horné Hámre

IČO
00320641
Sídlo
Horné Hámre 0, 96671 Horné Hámre
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.02.2007 - 15.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Horné Obdokovce

IČO
00310441
Sídlo
Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.07.2007 - 08.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hrašovík

IČO
00691232
Sídlo
Hrašovík 36, 04442 Rozhanovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.08.2007 - 04.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Košické Oľšany

IČO
00324361
Sídlo
Košické Oľšany 0, 04442 Košické Oľšany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.02.2007 - 18.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Krušovce

IČO
00699250
Sídlo
Štefánikova 129/350, 95631 Krušovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 03.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lemešany

IČO
00327344
Sídlo
Lemešany 186, 08203 Lemešany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 19.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lenartov

IČO
00322270
Sídlo
Lenartov 37, 08606 Lenartov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.08.2007 - 24.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Malá Lodina

IČO
00324434
Sídlo
Malá Lodina 0, 04481 Malá Lodina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.04.2007 - 20.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Medzany

IČO
17149002
Sídlo
Medzany 0, 08221 Medzany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
26.08.2007 - 20.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ochodnica

IČO
00314153
Sídlo
Ochodnica 121, 02335 Ochodnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.05.2007 - 24.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Patince

IČO
00306631
Sídlo
Lipová 233, 94639 Patince
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.11.2007 - 06.12.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Podbrezová

IČO
00313688
Sídlo
Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2007 - 14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Podtureň

IČO
00315699
Sídlo
Hlavná 164, 03301 Podtureň
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.04.2007 - 10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľké Zálužie

IČO
00308595
Sídlo
Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.07.2007 - 07.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľký Lapáš

IČO
00308145
Sídlo
Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.07.2007 - 31.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zlatá Baňa

IČO
00328031
Sídlo
Zlatá Baňa 0, 08252 Zlatá Baňa
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.07.2007 - 05.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ďanová

IČO
00316644
Sídlo
Ďanová 22, 03842 Ďanová
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Špania Dolina

IČO
00313858
Sídlo
Špania Dolina 132, 97401 Špania Dolina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.11.2007 - 03.12.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť