Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2020/1026
Názov:
Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť