Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-069/2015/1050
Názov:
Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je kontrola procesu vypracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2016, ktorá má byť
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
31.08.2015 - 05.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť