Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-073/2015/1060
Názov:
Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 (skutočnosť), 2015 (rozpočet a očakávaná skutočnosť) a 2016 (návrh rozpočtu)
Termín kontroly
04.10.2015 - 21.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 (skutočnosť), 2015 (rozpočet a očakávaná skutočnosť) a 2016 (návrh rozpočtu)
Termín kontroly
04.10.2015 - 18.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 (skutočnosť), 2015 (rozpočet a očakávaná skutočnosť) a 2016 (návrh rozpočtu)
Termín kontroly
21.09.2015 - 15.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 (skutočnosť), 2015 (rozpočet a očakávaná skutočnosť) a 2016 (návrh rozpočtu)
Termín kontroly
29.09.2015 - 18.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

IČO
30865433
Sídlo
Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 (skutočnosť), 2015 (rozpočet a očakávaná skutočnosť) a 2016 (návrh rozpočtu)
Termín kontroly
04.10.2015 - 14.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
2014 (skutočnosť), 2015 (rozpočet a očakávaná skutočnosť) a 2016 (návrh rozpočtu)
Termín kontroly
04.10.2015 - 14.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť