Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2013/1110
Názov:
Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie úloh Národného orgánu a kontrolného orgánu I. stupňa v rámci Programu cezhraničnej
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Suhrnna sprava_KA_033_2013_1110.pdf (1197332)

Subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2012
Termín kontroly
19.02.2013 - 26.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť