Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2024/1060
Názov:
Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postupy štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Slovenská inšpekcia životného prostredia

IČO
00156906
Sídlo
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť