Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-048/2007/0009
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.05.2007 - 03.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
00678678
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.03.2007 - 16.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inšpekcia životného prostredia

IČO
00156906
Sídlo
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.05.2007 - 25.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Slovenský hydrometeorologický ústav

IČO
00156884
Sídlo
Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
13.05.2007 - 15.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť