Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2023/1032
Názov:
Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém krízového riadenia štátu v čase riešenia krízových stavov v rámci celej SR.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť