Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2009/0005
Názov:
Kontrola dodržiavania stanovených podmienok verejného obstarávania zákaziek vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ústav informácií a prognóz školstva

IČO
00039691
Sídlo
Staré Grunty 52, 84244 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Štátny pedagogický ústav

IČO
30807506
Sídlo
Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2009 - 06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť