Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-065/2008/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v okresných mestách
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Považská Bystrica

IČO
00317667
Sídlo
Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.10.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Púchov

IČO
00317748
Sídlo
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.10.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť