Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-058/2008/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Banská Štiavnica

IČO
00320501
Sídlo
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.10.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Brezno

IČO
00313319
Sídlo
Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
26.08.2008 - 09.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Poltár

IČO
00316342
Sídlo
Železničná 489/1, 98701 Poltár
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
26.10.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť