Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2008/0009
Názov:
Kontrola plnenia opatrení na základe kontroly rozvoja vysokého školstva podľa programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl"
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2008 - 13.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť