Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2008/0001
Názov:
Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO
37915568
Sídlo
Brnianska 3, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.11.2008 - 24.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.11.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť