Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2009/0001
Názov:
Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Nová Dubnica

IČO
00317586
Sídlo
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.03.2009 - 12.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.03.2009 - 14.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pruské

IČO
00317721
Sídlo
Pruské 1, 01852 Pruské
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.04.2009 - 12.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.03.2009 - 05.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť