Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2023/1120
Názov:
Vybrané položky príjmov obcí
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
Vybrané položky príjmov obcí.pdf (1478573)

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Galanta

IČO
00305936
Sídlo
Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO
00315524
Sídlo
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Lučenec

IČO
00316181
Sídlo
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Medzilaborce

IČO
00323233
Sídlo
Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Nové Zámky

IČO
00309150
Sídlo
Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Partizánske

IČO
00310905
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Považská Bystrica

IČO
00317667
Sídlo
Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Púchov

IČO
00317748
Sídlo
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Revúca

IČO
00328693
Sídlo
Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto SKALICA

IČO
00309982
Sídlo
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Stará Ľubovňa

IČO
00330167
Sídlo
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Topoľčany

IČO
00311162
Sídlo
Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Turčianske Teplice

IČO
00317004
Sídlo
Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Veľký Krtíš

IČO
00319651
Sídlo
Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Vranov nad Topľou

IČO
00332933
Sídlo
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby súvisiace obdobie.
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť