Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-059/2011/0010
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Hnúšťa

IČO
00318744
Sídlo
Francisciho 74, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Mesto Nová Baňa

IČO
00320897
Sídlo
Námestie Slobody 1, 96826 Nová Baňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť