Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-079/2008/0005
Názov:
Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Hriňová

IČO
00319961
Sídlo
Partizánska 1612, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2008 - 05.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO
00314072
Sídlo
1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.09.2008 - 02.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Rajec

IČO
00321575
Sídlo
Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.09.2009 - 02.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť