Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2017/1050
Názov:
Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť hospodárnosť a efektívnosť opodstatnenia výkonu stáleho daňového
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
13.02.2017 - 24.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

potreba legislatívnej zmeny v oblasti výkonu stáleho daňového dozoru
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 530/2011 Z.z.
nezverejňovanie faktúr na webovom sídle povinnej osoby
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nedostatočne nastavený vnútorný kontrolný systém FR SR v oblasti výkonu stáleho daňového dozoru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesúlad s Organizačným poriadkom colných úradov od 01.08.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť