Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2016/1050
Názov:
Správa spotrebných daní
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je kontrola výkonu správy spotrebných daní a hodnotenie jej výkonnosti paralelne v SR a Česke
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
07.03.2016 - 17.08.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť