Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-070/2009/0007
Názov:
Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colný úrad Bratislava

IČO
42499500
Sídlo
Miletičova 42, 82459 Bratislava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.06.2009 - 01.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Košice

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
12.07.2009 - 13.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Prešov

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.06.2009 - 13.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Trenčín

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.06.2009 - 24.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Trnava

IČO
42499500
Sídlo
Piešťanská 3, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.06.2009 - 12.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.06.2009 - 01.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť