Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2012/1050
Názov:
Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Overiť správnosť evidencie daňových príjmov na účtoch štátnych príjmov, vyhodnotiť celkové plnenie r
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Bola zistená obmedzená funkčnosť informačných systémov daňovej správy
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Bola obmedzená funkčnosť informačných systémov
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Späť