Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2008/0002
Názov:
Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja poskytnutých právnickým osobám
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Horská služba

IČO
00223620
Sídlo
Dom HS Jasná, Demänovská dolina 83, 03251 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.06.2008 - 13.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Žiar nad Hronom

IČO
00321125
Sídlo
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.06.2008 - 27.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Strelníky

IČO
00313840
Sídlo
Strelníky 63, 97655 Ľubietová
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.06.2008 - 28.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Sútor

IČO
00319082
Sídlo
Sútor 0, 98001 Sútor
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.06.2008 - 28.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor

IČO
00470155
Sídlo
ČSA 7, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.06.2008 - 29.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť