Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2013/1030
Názov:
Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu vybraných subjektov na rok 2014 v súvislosti s úl
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Stav kontroly
Ukončená

Sociálna poisťovňa

IČO
30807484
Sídlo
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Stav kontroly
Ukončená

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

IČO
30796482
Sídlo
Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť