Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-076/2015/1120
Názov:
Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie stavu ako boli naplnené opatrenia z predchádzajúcich kontrol na zabezpečenie riadneho výk
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO
00317209
Sídlo
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie
Rok 2014, pri tabuľkových prehľadoch roky 2012 až 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie.
Termín kontroly
20.08.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Kráľovský Chlmec

IČO
00331619
Sídlo
L. Kossutha 99, 07713 Kráľovský Chlmec
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
09.09.2015 - 07.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Leopoldov

IČO
00312703
Sídlo
Hlohovská cesta 104/2, 92041 Leopoldov
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
13.09.2015 - 18.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Lipany

IČO
00327379
Sídlo
Krivianska 1, 08271 Lipany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
26.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nová Dubnica

IČO
00317586
Sídlo
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.08.2015 - 12.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Spišská Belá

IČO
00326518
Sídlo
Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Spišské Podhradie

IČO
00329622
Sídlo
Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
26.08.2015 - 05.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Strážske

IČO
00325813
Sídlo
Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 11.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Tornaľa

IČO
00319091
Sídlo
Mierová 14, 98201 Tornaľa
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
16.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľké Kapušany

IČO
00332038
Sídlo
Sídl. L. N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
09.09.2015 - 06.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Vrbové

IČO
00313190
Sídlo
Gen.. M. R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
23.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Šamorín

IČO
00305723
Sídlo
Hlavná 37, 93101 Šamorín
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 03.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Šurany

IČO
00309311
Sídlo
Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Branč

IČO
00307777
Sídlo
Hlavné námestie 1, 95113 Branč
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bánov

IČO
00308765
Sídlo
Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
16.08.2015 - 14.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dvory nad Žitavou

IČO
00308897
Sídlo
Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hliník nad Hronom

IČO
00320609
Sídlo
Železničná 320, 96601 Hliník nad Hronom
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kanianka

IČO
00518239
Sídlo
SNP 583/1, 97217 Kanianka
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
07.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lehnice

IČO
00305553
Sídlo
Lehnice 89, 93037 Lehnice
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lehota pod Vtáčnikom

IČO
00318256
Sídlo
Námestie SNP 33/1, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
07.09.2015 - 23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pavlovce nad Uhom

IČO
00325589
Sídlo
Kostolné námestie 1, 07214 Pavlovce nad Uhom
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
09.09.2015 - 09.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Plešivec

IČO
00328642
Sídlo
Čsl. armády 1, 04911 Plešivec
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
10.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Raková

IČO
00314234
Sídlo
Raková 140, 02351 Raková
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Skalité

IČO
00314285
Sídlo
Skalité 598, 02314 Skalité
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Slovenská Ľupča

IČO
00313823
Sídlo
Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Strečno

IČO
00321648
Sídlo
Sokolská 487, 01324 Strečno
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.09.2015 - 11.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Teplička nad Váhom

IČO
00648264
Sídlo
Nám. Sv. Florána 290/2, 01301 Teplička nad Váhom
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Trenčianska Turná

IČO
00312053
Sídlo
Bánovská 86, 91321 Trenčianska Turná
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
25.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Trenčianske Stankovce

IČO
00312100
Sídlo
Trenčianske Stankovce 362, 91311 Trenčianske Stankovce
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
25.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľké Rovné

IČO
00321737
Sídlo
Veľké Rovné 1621, 01362 Veľké Rovné
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľký Kýr

IČO
00309109
Sídlo
Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
18.10.2015 - 09.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zemianska Olča

IČO
00306720
Sídlo
Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ľubotice

IČO
00690538
Sídlo
Ľubotice 0, 08006 Ľubotice
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Šarišské Michaľany

IČO
00327808
Sídlo
Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.08.2015 - 02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť