Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2022/1070
Názov:
Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na pandémiu COV
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Brezno

IČO
00313319
Sídlo
Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
01.06.2022 - 08.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Dolný Kubín

IČO
00314463
Sídlo
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
14.06.2022 - 03.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Dunajská Streda

IČO
00305383
Sídlo
Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
02.06.2022 - 02.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Plán ochrany obyvateľstva Dunajská Streda neobsahoval dokumentáciu protibiologických opatrení. Zadefinovanie primeraných úloh, opatrení a postupov na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vytvára predpoklad účinnej reakcie pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej biologickým rizikom - šírením prenosnej choroby osôb. Obsah plánu ochrany obyvateľstva vrátane dokumentácie protibiologických opatrení stanovuje zákon o civilnej ochrane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Mesto si neuplatnilo úhradu výdavkov za II. vlnu pandémie (31 % výdavkov na záchranné práce a 16 % celkových výdavkov na pandémiu v roku 2020), nevyužilo možnosť zvýšenia svojich príjmov a eliminovania výdavkov vynaložených v súvislosti s riešením pandémie. Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na CO vyplývala mestu z § 15 ods. 1 písm. m) zákona o civilnej ochrane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.

Mesto Gelnica

IČO
00329061
Sídlo
Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
08.06.2022 - 29.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolnej skupine nebol mestom predložený Plán ochrany obyvateľstva ani žiadna jeho aktualizovaná verzia vypracovaná počas pandémie. Mesto Gelnica neplnilo svoju úlohu v zmysle zákona o civilnej ochrane a nedisponovalo dokumentom, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej situácie.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 42/1994 Z.z.

Mesto Lipany

IČO
00327379
Sídlo
Krivianska 1, 08271 Lipany
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
19.06.2022 - 27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO
00311863
Sídlo
Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
01.06.2022 - 04.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nové Zámky

IČO
00309150
Sídlo
Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
07.06.2022 - 06.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Námestovo

IČO
00314676
Sídlo
Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
06.06.2022 - 01.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
08.06.2022 - 29.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Stará Turá

IČO
00312002
Sídlo
SNP 1/2, 91601 Stará Turá
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
01.06.2022 - 22.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nevyužilo možnosť na zvýšenie svojich príjmov a eliminovanie výdavkov vynaložených v súvislosti s riešením pandémie a nepodalo žiadosť o refundáciu výdavkov vynaložených na záchranné práce v 2. vlne pandémie v roku 2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.

Mesto Svidník

IČO
00331023
Sídlo
Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
12.06.2022 - 27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Tisovec

IČO
00319155
Sídlo
Nám. Dr.V.Clementisa 1, 98061 Tisovec
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
01.06.2022 - 02.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľký Meder

IČO
00305332
Sídlo
Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
02.06.2022 - 27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nežiadalo o refundáciu finančných prostriedkov II. vlny pandémie vo výške 27195, nevyužilo možnosť zvýšenia svojich príjmov a eliminovania výdavkov vynaložených v súvislosti s riešením pandémie. Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na CO vyplývalo mestu z § 15 ods. 1 písm. m) zákona o civilnej ochrane.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Mesto nezriadilo samostatne telefónne linku pre seniorov pre zabezpečenie objednania si nákupov základných potrieb a stravy v súlade s uznesením vlády č.174/2020. To mohlo mať za následok, že donáška potravín mestom nebola poskytnutá všetkým záujemcom zo strany seniorov prípadne ostatných zraniteľných skupín obyvateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Dubník

IČO
00308889
Sídlo
Dubník 244, 94135 Dubník
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
09.06.2022 - 01.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dvory nad Žitavou

IČO
00308897
Sídlo
Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
07.06.2022 - 01.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hliník nad Hronom

IČO
00320609
Sídlo
Železničná 320, 96601 Hliník nad Hronom
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
05.06.2022 - 01.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Obec Jaklovce

IČO
00329207
Sídlo
Nová 464/81, 05561 Jaklovce
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
08.06.2022 - 14.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2020 vynaložila na záchranné práce výdavky v celkovej sume 3 401,00 eur, z toho počas na I. vlny pandémie v sume 1 577,00 eur a v II. vlne 1 824,00 eur. O refundáciu vynaložených výdavkov na záchranné práce obec nepožiadala. Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu vyplýva obci z § 15 ods. 1 písm. m) zákona o civilnej ochrane. Nepodaním žiadosti o refundáciu výdavkov v roku 2020 obec nevyužila možnosť na zvýšenie svojich príjmov a eliminovanie výdavkov vynaložených v súvislosti s riešením pandémie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.

Obec Klin

IČO
00314544
Sídlo
Klin 199, 02941 Klin
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
06.06.2022 - 06.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pečovská Nová Ves

IČO
00327590
Sídlo
Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
19.06.2022 - 27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Obec Soblahov

IČO
00311987
Sídlo
Soblahov 366, 91338 Soblahov
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
01.06.2022 - 04.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dokumentácia protibiologických opatrení nebola vypracovaná a nebola súčasťou plánu ochrany
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 42/1994 Z.z.

Obec Veľké Kostoľany

IČO
00313149
Sídlo
M. R. Štefánika 800/1, 92207 Veľké Kostoľany
Kontrolované obdobie
rok 2020
Termín kontroly
01.06.2022 - 25.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec nežiadala o refundáciu finančných prostriedkov nevyužila možnosť zvýšenia svojich príjmov a eliminovania výdavkov vynaložených v súvislosti s riešením pandémie. Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na CO vyplývalo obci z § 15 ods. 1 písm. m) zákona o civilnej ochrane
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 42/1994 Z.z.
Späť