Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2023/1033
Názov:
Opatrenia štátu počas energetickej krízy
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť proces stanovenia regulovaných cien energií a prijatia vybraný
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2018-2022
Termín kontroly
09.07.2023 - 29.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

IČO
36069841
Sídlo
Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť