Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2008/0002
Názov:
Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.06.2008 - 14.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 21.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

DataCentrum

IČO
00151564
Sídlo
Cintorínska 5, 81488 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 21.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.06.2008 - 14.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.08.2008 - 10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2008 - 10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 12.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2008 - 21.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.06.2008 - 18.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2008 - 27.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ivanka pri Nitre

IČO
31827004
Sídlo
Novozámocká 326, 95112 Ivanka pri Nitre
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Komjatice

IČO
00308994
Sídlo
Nádražná 97/344, 94106 Komjatice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2008 - 10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Sociálna poisťovňa

IČO
30807484
Sídlo
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 27.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 13.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.07.2008 - 05.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Štátna pokladnica

IČO
36065340
Sídlo
Radlinského 32, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2008 - 27.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

IČO
35914939
Sídlo
Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.06.2008 - 03.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.08.2008 - 17.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť