Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2009/0008
Názov:
Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.04.2009 - 28.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Sečovce

IČO
00331899
Sídlo
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2009 - 29.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Markušovce

IČO
00329355
Sídlo
Michalská 51, 05321 Markušovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.06.2009 - 09.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

IČO
00161764
Sídlo
Lermontovova 1, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.03.2009 - 14.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Technická univerzita v Košiciach

IČO
00397610
Sídlo
Letná 9, 04200 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.07.2009 - 08.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

IČO
00397768
Sídlo
Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.07.2009 - 20.08.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť