Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-061/2008/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Bytča

IČO
00321192
Sídlo
Námestie SR 1, 01438 Bytča
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.11.2008 - 08.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť