Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2024/1032
Názov:
Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či sa darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine uskutočnilo v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2022 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť