Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2022/1032
Názov:
Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém vystrojovania profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
02.02.2022 - 26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Interný predpis ministerstva, smernica č. 15/2014 o verejnom obstarávaní v platnom znení, nebola v súlade s aktuálne platným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, čím MO SR nekonalo v súlade so štatútom a organizačným poriadkom ministerstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Riaditeľ ÚCL MO SR bez oprávnenia, ktoré by mu určoval organizačný poriadok, schvaľoval interné predpisy ministerstva (odborné nariadenia, metodické usmernenia), čo nebolo v súlade so štatútom a organizačným poriadkom ministerstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Každoročne realizovaný proces objednávok výstrojových súčiastok, prostredníctvom vyplneného formulára na začiatku kalendárneho roka v mesiaci Január preukazuje prvky neúčinnosti a neefektívnosti vzhľadom na čas a postavenie k systému rozpočtovacieho procesu MO SR. Nákup výstrojových súčiastok typu športová alebo doplnková výstroj, je každoročne vykonávaný v minimálnom alebo veľmi obmedzenom množstve.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Projekt „Elektronizácia systému vystrojovania PrV“ nebol v praxi zrealizovaný a je nefunkčný. Od prvotnej požiadavky na elektronizáciu systému v roku 2020 nebol pilotný a skúšobný projekt do dnešných dní zavedený do užívania v rámci rezortu MO SR.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pravidelný každoročný výdaj materiálu v rokoch 2019 – 2021 zo 41. ZZ Nemšová do SNV bol nevyvážený a nerovnomerný. V niektorých SNV dochádzalo k neprimeranému nárastu stavu zásob výstrojového materiálu na jedného PrV.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolovaný subjekt porušil § 12 ods. 1 zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a overovaní kvality, tým, že neuplatnil v zmluvách č. 2019/208, č. 2019/230, č. 2020/207, č. 2020/209, č. 2020/232, č. 2020/235, č. 2020/230, č. 2020/240, č. 2021/220 a č. 2021/228 kodifikačnú doložku, ktorá bola pri uzatváraní zmluvných vzťahov povinná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 11/2004 Z.z.
Podľa definície pojmov v § 1 až § 3 Výnosu MO SR 2015 kontrolovaný subjekt porušil čl. 7 bod 11 s odkazom na prílohu č. 3 Smernice č. 15/2014 tým, že neuplatnil ŠOK na tovary, ktoré podliehali ŠOK v zmluvách č. 2019/217 a č. 2020/205 časť poltopánky služobné, č. 2019/220, č. 2020/210 a č. 2021/203 časť tričko, č. 2019/240 a č. 2020/247 časť ponožky, č. 2019/208, č. 2020/209, č. 2020/240 a č. 2021/244.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť