Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2018/1030
Názov:
Plnenie záväzkov SR vo vzťahu k NATO
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je zmapovanie stavu plnenia vybraných záväzkov vo vzťahu k NATO a definovani
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012 - 2017
Termín kontroly
18.02.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť