Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2012/1030
Názov:
Kontrola úrovne využívania vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či vybraná technika a výzbroj Ozbrojených síl SR je využívaná v súlade s internými normami
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010,2011,2012
Termín kontroly
02.09.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť