Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2010/0006
Názov:
Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

systémové nedostatky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Okresný súd

IČO
00165921
Sídlo
Grešova 3, 08042 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

IČO
30232295
Sídlo
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Univerzita netvorila fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím (rok 2007, 2008).
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Univerzita netvorila fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím (rok 2007, 2008).
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

IČO
00397768
Sídlo
Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VŠ nezabezpečila bezbariérové vstupy do budov školy pre študentov so zdravotným postihnutím
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

IČO
36078913
Sídlo
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

podávali ročný výkaz po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, nesprávny výpočet počtu zamestnaných OZP (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
netvorili z kladného hospodárskeho výsledkufond na podporu študentov so zdravotným postihnutím (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
podávali ročný výkaz po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, nesprávny výpočet počtu zamestnaných OZP (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
netvorili z kladného hospodárskeho výsledkufond na podporu študentov so zdravotným postihnutím (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

IČO
37949799
Sídlo
Zvolenská cesta 27, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

IČO
37961217
Sídlo
Štefánikova tr. 88, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie lehoty pri poukázaní príspevku pri žiadosti o úhradu platby (o 3 dni)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Dohoda
nedodržanie lehoty na vrátenie zamestnávateľovi originál dokladov preukazujúcich náklad
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Dohoda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

IČO
37937693
Sídlo
Slovenská 87, 08028 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezabezpečenie kompletnej, hodnovernej a preukázateľnej databázy zamestnancov so zdravotným postihnutím za všetky organizácie evidované na úrade
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

IČO
37847562
Sídlo
Jána Bottu 4, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

podávali ročný výkaz po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
podávali ročný výkaz po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline

IČO
37905473
Sídlo
Hurbanova 16, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Žilinská univerzita v Žiline

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"ŽU finančný fond pre podporu študentov so ZPv kontrolovanom období napriek celkovému kladnému hospodárskemu výsledku netvorila, od kalendárneho roku 2004, kedy bola jeho existencia legislatívou upravená a až do ukončenia kontroly ho nemala zriadený"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Späť