Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2009/0005
Názov:
Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.07.2009 - 21.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Detva

IČO
00319805
Sídlo
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.02.2009 - 19.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Revúca

IČO
00328693
Sídlo
Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.03.2009 - 27.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľký Krtíš

IČO
00319651
Sídlo
Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.03.2009 - 24.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hliník nad Hronom

IČO
00320609
Sídlo
Železničná 320, 96601 Hliník nad Hronom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.05.2009 - 22.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

IČO
30232295
Sídlo
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.06.2009 - 21.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť