Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2007/0006
Názov:
Kontrola postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Bardejov

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.05.2007 - 28.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Bratislava II

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.04.2007 - 18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Bratislava III

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.05.2007 - 28.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Brezno

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.05.2007 - 20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ II Nitra

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.03.2007 - 14.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Košice III

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.03.2007 - 20.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Piešťany

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.04.2007 - 18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Prešov II

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.03.2007 - 14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Čadca

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.03.2007 - 03.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Žilina I

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.03.2007 - 03.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť