Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-049/2014/1060
Názov:
Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 22.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.10.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 22.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

IČO
30865433
Sídlo
Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Protimonopolný úrad SR

IČO
00699063
Sídlo
Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

IČO
00166260
Sídlo
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

IČO
30844185
Sídlo
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad pre verejné obstarávanie

IČO
31797903
Sídlo
Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
22.09.2014 - 21.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť