Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2014/1070
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých z kontroly hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vykonanej v roku 2013 v Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať a vyhodnotiť splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na z
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

IČO
30810787
Sídlo
Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013, 2014 a sním súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.10.2014 - 11.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť