Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2008/0013
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu výstavby nájomných bytov v roku 2007
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 17.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť