Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2011/0004
Názov:
Kontrola dodržiavania povinností stavebnej sporiteľne pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

IČO
31335004
Sídlo
Bajkalská 30, 83000 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

IČO
31351026
Sídlo
Grösslingová 77, 83906 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

IČO
35799200
Sídlo
Radlinského 10, 83906 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
Späť