Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2012/1110
Názov:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
Účel kontrolnej akcie:
Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov...
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

IČO
31803989
Sídlo
Grösslingová 67, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
12.09.2012 - 09.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Centrum vzdelávania pre matky na materskej dovolenke

IČO
37925920
Sídlo
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
24.08.2012 - 31.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

DUVIA

IČO
37834860
Sídlo
Mierová 5523/2A, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
30.08.2012 - 14.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Klub kresťanskej mládeže, Močenok

IČO
42039959
Sídlo
Školská 1690/7, 95131 Močenok
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
10.09.2012 - 13.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa

IČO
42044171
Sídlo
Petöfiho 1, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
04.09.2012 - 15.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislavy

IČO
42174503
Sídlo
Grösslingová 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
19.09.2012 - 27.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie TURIEC

IČO
37974726
Sídlo
SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
03.09.2012 - 03.09.2012
Stav kontroly
Ukončená

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko

IČO
42024633
Sídlo
Mierové námestie 3, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
23.07.2012 - 08.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

MARGINAL

IČO
42174414
Sídlo
Záhradnícka 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
17.08.2012 - 14.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Handlová

IČO
00318094
Sídlo
Námestie Baníkov 7, 97251 Handlová
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
23.07.2023 - 07.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
18.09.2012 - 05.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Partizánske

IČO
00310905
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
21.08.2012 - 08.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Sládkovičovo

IČO
00306177
Sídlo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
16.08.2012 - 12.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
24.08.2012 - 24.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Košice - Džungľa

IČO
00691097
Sídlo
Člnková 27, 04001 Košice-Džungľa
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
18.09.2012 - 12.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Drahňov

IČO
00331503
Sídlo
Drahňov 154, 07674 Drahňov
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
18.09.2012 - 24.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dvory nad Žitavou

IČO
00308897
Sídlo
Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
30.08.2012 - 15.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Gortva

IČO
00318728
Sídlo
Gortva 0, 98002 Gortva
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
19.10.2012 - 23.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hodejov

IČO
00318752
Sídlo
Hodejov 141, 98031 Hodejov
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
23.08.2012 - 24.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kamenica nad Cirochou

IČO
00323101
Sídlo
Humenská 555/6, 06783 Kamenica nad Cirochou
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
21.08.2012 - 26.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kozárovce

IČO
00307149
Sídlo
Kozárovce 685, 93522 Kozárovce
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
30.08.2012 - 14.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Liptovská Porúbka

IČO
17061229
Sídlo
Liptovská Porúbka 330, 03301 Liptovská Porúbka
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
03.09.2012 - 16.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Liptovský Peter

IČO
00620581
Sídlo
Liptovský Peter 0, 03301 Liptovský Peter
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
03.09.2012 - 12.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pruské

IČO
00317721
Sídlo
Pruské 1, 01852 Pruské
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
23.07.2012 - 06.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Selice

IČO
00306151
Sídlo
Selice 1131, 92572 Selice
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
30.08.2012 - 15.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Sečovská Polianka

IČO
00332828
Sídlo
Hlavná 132/135, 09414 Sečovská Polianka
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
21.08.2012 - 08.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tomášikovo

IČO
00306223
Sídlo
Hlavná 319, 92504 Tomášikovo
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
20.08.2012 - 12.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Topoľníky

IČO
00305740
Sídlo
Hlavná 126, 93011 Topoľníky
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
28.08.2012 - 14.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tuhrina

IČO
00327905
Sídlo
Tuhrina 70, 08207 Tuhrina
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
17.08.2012 - 02.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Važec

IČO
00315842
Sídlo
Na Harte 19, 03261 Važec
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
09.09.2012 - 10.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vítkovce

IČO
00329746
Sídlo
Vítkovce 0, 05363 Vítkovce
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
31.08.2012 - 15.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Východná

IČO
00315893
Sídlo
Východná 0, 03232 Východná
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
03.09.2012 - 03.09.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Včelince

IČO
00319171
Sídlo
- 0, 98050 Včelince
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
13.08.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Včelince

IČO
00319171
Sídlo
- 0, 98050 Včelince
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
23.08.2012 - 17.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zacharovce

IČO
00650072
Sídlo
- 0, 97901 Zacharovce
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
24.08.2012 - 25.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Červenica

IČO
00326917
Sídlo
Červenica 41, 08207 Červenica
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
17.08.2012 - 25.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Obec Žalobín

IČO
00332992
Sídlo
Žalobín 0, 09403 Žalobín
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
17.08.2012 - 07.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie Brána do života

IČO
31804713
Sídlo
Medveďovej 4, 85103 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
23.08.2012 - 24.09.2012
Stav kontroly
Ukončená

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia

IČO
36119687
Sídlo
Nám. sv. Anny 9, 91162 Trenčín
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
23.07.2012 - 08.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola, Prakovce 282

IČO
35568348
Sídlo
Prakovce 282, 05562 Prakovce
Kontrolované obdobie
obdobie prípravy a realizácie projektu
Termín kontroly
19.09.2012 - 05.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť