Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2024/1060
Názov:
Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
Účel kontrolnej akcie:
Navrhnúť zlepšenie postupov pri príprave a realizácii priemyselných parkov
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

MH Invest, s.r.o.

IČO
36724530
Sídlo
Mlynské Nivy 44/A, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2020 – 2023 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2020 – 2023 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť