Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2009/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na oficiálnu časť Slovenskej republiky na výstave Expo Zaragoza
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.11.2009 - 15.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť