Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-069/2008/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Krompachy

IČO
00329282
Sídlo
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Svit

IČO
00326607
Sídlo
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Svätý Jur

IČO
00304832
Sídlo
Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.09.2008 - 24.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť

IČO
42038481
Sídlo
Námestie sv. Jakuba č. 1, 08221 Veľký Šariš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Cífer

IČO
00312347
Sídlo
Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.11.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Horná Súča

IČO
00311561
Sídlo
Horná Súča 233, 91333 Horná Súča
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 23.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Močenok

IČO
00308439
Sídlo
Sv. Gorazda 629, 95131 Močenok
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 30.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Smižany

IČO
00691721
Sídlo
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Sučany

IČO
00316938
Sídlo
Námestie SNP 31, 03852 Sučany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 06.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tešedíkovo

IČO
00306215
Sídlo
Tešedíkovo 860, 92582 Tešedíkovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2008 - 27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Turany

IČO
00316962
Sídlo
Osloboditeľov 83/91, 03853 Turany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.11.2008 - 03.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Obec Čierny Balog

IČO
00313343
Sídlo
Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
29.09.2008 - 02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť