Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2022/1033
Názov:
Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť procesy a postupy finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu pri správe rizikových pohľadáv
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

IČO
35722959
Sídlo
Grösslingová 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
14.06.2022 - 27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

IČO
00682420
Sídlo
Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
14.06.2022 - 27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť