Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-073/2013/1050
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2012 v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť a vyhodnotiť plnenie prijatých opatrení a zhodnotiť ich účinno
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

IČO
00682420
Sídlo
Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
01.10.2012 - 30.09.2013
Termín kontroly
29.10.2013 - 28.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť