Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-054/2016/1030
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde SR.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola súladu hospodárenia s finančnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi na
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Najvyšší súd Slovenskej republiky

IČO
00165581
Sídlo
Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-2010, resp. súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.12.2016 - 29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť