Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2023/1032
Názov:
Plán rozvoja infraštruktúry MO SR
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém riadenia a zabezpečenia plnenia dlhodobého plánu rozvoja rezortu ministerstva obrany
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť