Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2021/1033
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Vojenského spravodajstva
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť a transparentnosť použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom štá
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2016-2020 a súvisiace
Termín kontroly
28.02.2021 - 29.11.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť