Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2018/1030
Názov:
Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia finančných prostriedkov vyčle
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
28.02.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť